Vår prepressavdelning hanterar de flesta program som finns på marknaden idag. Vi scannar bilder när det behövs.

Hela linjen i tryckprocessen består av utrustning från samma tillverkare, vilket tillsammans med vårt verksamhetssystem garanterar en mycket god kvalitet. Digitaltrycktekniken tar en allt större andel av processen. Kvalitén har förbättrats avsevärt de senaste åren.

Variabeltryck, numrering och adressering är exempel på tjänster vi utför. Vi lackar även dina trycksaker om du så önskar. Välj mellan skyddslack eller UV-lack.

Vi har ett komplett binderi med bl.a. skärning, bigning, falsning, klammerhäftning, limning, stansning och perforering. Vi har också möjlighet att göra manuellt arbete vid plockningar och packningar.

Många av våra kunder vill ha hjälp med lagerhållning, packning och distribution. Detta hjälper vi gärna till med.

MILJÖ

Miljö och kvalitet är en naturlig del av vårt dagliga arbete. Vi ställer lika höga krav på våra leverantörer som på oss själva.

Vi är ett Svanenmärkt tryckeri och det innebär att vi lever efter de krav som Svanen ställer på oss. Det gör också att vi kan leverera miljömärkta produkter.

För att hela tiden bli ännu bättre på att producera miljöriktiga trycksaker med hög kvalitet har vi ett verksamhetssystem som bygger på ISO 9001 (kvalité) och ISO 14001 (miljö)

Vi är även anslutna till Repa-registret, näringslivets system för återvinning av förpackningar.